Realizowane tematy:


1. ciąża - aspekty psychologiczne i fizjologiczne
2. zasady prawidłowego odżywiania,
3. ocena ruchów płodu,
4. bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie,
5. wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży,
6. objawy powikłań ciąży (nadciśnienie tętnicze, ocena poziomu glukozy, obrzęki, przebarwienia skóry, żylaki odbytu etc.),
7. przygotowanie do porodu,
8. początek porodu i jego przebieg, 
9. rola osoby bliskiej, towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie,
10. łagodzenie bólu porodowego - techniki relaksacji,
11. korzyści i ryzyko analgezji (rodzaje i techniki znieczulenia bólu porodowego),
12. znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,
13. promocja karmienia piersią i fizjologia laktacji oraz zaburzenia i wspomaganie laktacji,
14. opieka i pielęgnacja noworodka,
15. psychiczne i fizyczne zagadnienia okresu połogu,
16. higiena i dieta w okresie połogu,
17. metody regulacji płodności,
18. zasady pomocy finansowej państwa ("becikowe") i uzyskiwanie wsparcia ośrodków pomocy społecznej,
19. procedury alimentacyjne,
20. procedury rejestracji urodzin.


Zajęcia praktyczne obejmują:
1. przygotowanie do porodu:
    a) nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu,
    b) nauka łagodzenia bólu porodowego - techniki relaksacji,
2. cykl ćwiczeń fizycznych - ogólnousprawniających 
    a) ćwiczenia wzmacniające i rozciągające,
    b) ćwiczenia relaksujące,
    c) nauka oddychania torem brzusznym,
    d) ćwiczenia przygotowujące do porodu,
    e) ćwiczenia w połogu,
3. promocję karmienia piersią,
4. wsparcie psychiczne ciężarnej i jej rodziny.